FIDE events (since 1948)

 

Botvinnik -Smyslov (3) (1958)

 
Total Games: 23  
 
Matches: 1
 
   
Botvinnik, Mikhail  
12.5
 
Smyslov, Vassily V.  
10.5